happyday
نام مربی

دکتر حسین حیدری نیک

مدرس دانشگاه
تالیف کتاب های مقدمه ای بر حرکات اصلاحی نوین و ورزش و معلولین
بیش از بیست مقاله ارائه شده در همایش های بین المللی و ملی و مقالات چاپ شده در ژورنال های خارجی
دارنده دیپلم فیفا در طب فوتبال
بیش از ده سال سابقه پراکتیکال و کلینیکی در زمینه اصلاحی
و گذراندن دوره های مختلف مربوط حرکات اصلاحی و آسیب های ورزشی

آموزش های دکتر حسین حیدری نیک مقالات دکتر حسین حیدری نیک