happyday

بدنسازی و تناسب اندام

تناسب اندام

دلیل ورزش همیشه افزایش و یا کاهش حجم نیست . هرکسی در هر سنی و هر شرایطی نیاز به تناسب اندام داره و اگر احساس میکنید اندام متناسب دارید باز هم برای حفظش باید تلاش کنید

ورود به مجموعه آموزش

لاغری

کاهش حجم یا وزن

در صورتی که احساس می کنید دارای افزاایش حجم هستید و یا از اضافه وزن رنج می برید، حتما به این قسمت مراجعه کنید

ورود به مجموعه آموزش

حرکات اصلاحی

حرکات اصلاحی

عزیزانی که احساس نیاز به انجام تمریناتی برای درمان درد در هر قسمتی از بدن می کنند ، یک سر به این قسمت بزنن

ورود به مجموعه آموزش

تغذیه

تغذیه

تغذیه یکی از ارکان اصلی برای ورزشه . برنامه غذایی خوب تاثیر چشمگیری در نتیجه هر برنامه تمرینی خواهد داشت

ورود به مجموعه آموزش

جست و جوی آموزش مورد نظر

کاهش کمردرد با تمرینات خانگی

حرکات اصلاحی کمر

طراح برنامه:

دکتر حسین حیدری نیک
ورود به باشگاه خانگی

کاهش کمردرد با تمرینات خانگی - 2

حرکات اصلاحی کمر

طراح برنامه:

دکتر حسین حیدری نیک
ورود به باشگاه خانگی